• Office Hour: Mon - Sat 8.00 - 17.00

ทำไมถึงควรเลือกใช้ถุงในคู่กับกระสอบ

สำหรับสินค้า ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของทั้งอากาศและความชื้น ก็สามารถเลือกใช้กระสอบพร้อมถุงใน โดยการสวมถุงใน หรือ ถุงพลาสติกที่ทำมาจาก HDPE ด้านในอีกชั้นนึงก็สามารถป้องกันสินค้าของเราได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับกรณีต้องการเพิ่มอายุของสินค้าเราหลังจากบรรจุในกระสอบแล้ว หรือในกรณีที่ลูกค้าของเรามีมาตรฐานสูงมาก ที่ต้องการป้องกัน ความชื้น อากาศ หรือสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในสินค้าหลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างสินค้าเช่น แป้ง ข้าว อาหารสัตว์ หรือจะเลือกใช้ทั้งกระสอบเคลือบและใส่ถุงในเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านความชื้นและอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วย