• Office Hour: Mon - Sat 8.00 - 17.00

ทำไมถึงควรใช้กระสอบจีบข้าง หรือ กระสอบบิดข้าง

กระสอบจีบข้าง กระสอบบิดข้าง

กระสอบจีบข้าง / บิดข้าง คือการดีไซน์และทำให้กระสอบมีข้อความ หรือ รูปภาพแสดงด้านข้างของกระสอบหลังจากบรรจุและวางซ้อนกันแนวนอนเป็นชั้นๆ ซึ่งมีข้อดีคือ หลังจากบรรจุสินค้าลงในกระสอบและนำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ก็จะยังเห็นดีไซน์ด้านข้างของกระสอบ เพื่อระบุถึงแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ ทำให้สินค้าของเรานั้นโดดเด่นขึ้นมาเมื่อมีการวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราเมื่อมีการวางขายแบบซ้อนกระสอบกันภายในร้านเดียวกันได้ รวมถึงทำให้ระบุประเภทสินค้าได้โดยดูจากด้านข้างของกระสอบ ทำให้การทำงานภายในหรือขั้นตอนขนส่งนั้น พนักงานจะทำงานและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขนย้ายผิดประเภทได้ง่ายขึ้น