• Office Hour: Mon - Sat 8.00 - 17.00

Archives of Uncategorized @th

กระสอบจีบข้าง กระสอบบิดข้าง

ทำไมถึงควรใช้กระสอบจีบข้าง หรือ กระสอบบิดข้าง

กระสอบจีบข้าง / บิดข้าง คือการดีไซน์และทำให้กระสอบมีข้อความ หรือ รูปภาพแสดงด้านข้างของกระสอบหลังจากบรรจุและวางซ้อนกันแนวนอนเป็นชั้นๆ ซึ่งมีข้อดีคือ หลังจากบรรจุสินค้าลงในกระสอบและนำมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ก็จะยังเห็นดีไซน์ด้านข้างของกระสอบ เพื่อระบุถึงแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ ทำให้สินค้าของเรานั้นโดดเด่นขึ้นมาเมื่อมีการวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งของเราเมื่อมีการวางขายแบบซ้อนกระสอบกันภายในร้านเดียวกันได้ รวมถึงทำให้ระบุประเภทสินค้าได้โดยดูจากด้านข้างของกระสอบ ทำให้การทำงานภายในหรือขั้นตอนขนส่งนั้น พนักงานจะทำงานและตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาการขนย้ายผิดประเภทได้ง่ายขึ้น
Read More

ทำไมถึงควรเลือกใช้ถุงในคู่กับกระสอบ

สำหรับสินค้า ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของทั้งอากาศและความชื้น ก็สามารถเลือกใช้กระสอบพร้อมถุงใน โดยการสวมถุงใน หรือ ถุงพลาสติกที่ทำมาจาก HDPE ด้านในอีกชั้นนึงก็สามารถป้องกันสินค้าของเราได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับกรณีต้องการเพิ่มอายุของสินค้าเราหลังจากบรรจุในกระสอบแล้ว หรือในกรณีที่ลูกค้าของเรามีมาตรฐานสูงมาก ที่ต้องการป้องกัน ความชื้น อากาศ หรือสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในสินค้าหลังจากบรรจุเรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างสินค้าเช่น แป้ง ข้าว อาหารสัตว์ หรือจะเลือกใช้ทั้งกระสอบเคลือบและใส่ถุงในเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการป้องกันการซึมผ่านความชื้นและอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วย
Read More