• Office Hour: Mon - Sat 8.00 - 17.00

กระบวนการผลิตกระสอบ

กระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกของบริษัท สยามโพลีเน็ต จำกัด ต้องอาศัยหลายขั้นตอนการผลิตและความละเอียดของผู้ผลิตในทุกขั้นตอนการผลิต
กว่าจะมาเป็นกระสอบพลาสติก 1 ใบ ที่ถูกส่งมอบไปยังลูกค้านั้น ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อมาผลิตเป็นกระสอบด้วยความละเอียดรอบคอบ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การคัดเลือกและผสมเม็ดพลาสติก, ผลิตเป่าเส้นด้าย, ทอกลมขึ้นรูปกระสอบ, พิมพ์บนกระสอบ, เคลือบลามิเนต, การตัดและเย็บก้นกระสอบ  
ขั้นตอนที่ 1

การคัดเลือกและผสมเม็ดพลาสติก

กระสอบพลาสติกจะมีวัตถุดิบหลํก คือ เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน ซึ่งจะมีจุดเด่นหลักๆเลยคือ ความแข็งแรง ทนทาน คงตัวไม่เสียรูปง่าย และต้องมีการคัดเลือกชนิดพลาสติกจากหลากหลายผู้ผลิตให้เหมาะสมกับเครื่องจักรและคุณสมบัติกระสอบที่ต้องการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระสอบจะมีคุณสมบัติแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการและออกแบบไว้ได้ รวมถึงสารเคมีประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น หรือ เม็ดแม่สีต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการคัดสรร ทดลองจากหลากหลายผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาตรฐานคุณสมบัติต่างๆมาอย่างรอบคอบ 

การผสมเม็ดพลาสติกจะกระทำโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติคือการนำวัสดุต่างชนิดมารวมกันและให้เฉลี่ยเข้ากันโดยการวัสดุเคลื่อนที่คลุกเคล้ากันจนได้สภาพการผสมที่ต้องการ โดยจะมีการผสมวัตถุดิบระหว่าง PP กับ Filler และสารเคมีอื่น เพิ่มเพิ่มคุณสมบัติ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และสีของกระสอบ เพื่อให้กระสอบสามารถรองรับแรงได้ดีขึ้น เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วตามส่วนผสมที่กำหนด เม็ดผสมจะถูกนำเข้าถังเก็บเพื่อรอการผลิตต่อไป
เม็ดพลาสติก สำหรับเป่ากระสอบ
ขั้นตอนที่ 2

เป่าเส้นด้าย

เริ่มจาก การนำเม็ดพลาสติกที่ผสมรวมกันแล้วมาเข้าเครื่องผลิตเส้นด้าย หรือ เครื่องเป่าด้าย (Extrusion) โดยเม็ดผสมจะถูกหลอมละลายด้วยความร้อนในอุณหภูมิ 180-200 องศาเซลเซียส และถูกรีดออกมาเป็นแผ่นฟิลม์บางๆจากหัว T-Die และผ่านถังน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิเพื่อให้ฟิลม์คงรูปหลังจากนั้นแผ่นฟิลม์พลาสติกจะถูกตัดออกมาเป็นเส้นด้ายหลายๆ เส้นเล็กตามขนาดที่ต้องการ และผ่านกระบวนการอบด้วยเตาอบ เพื่อยืดออกเพิ่มอีก 5 - 6 เท่า ให้ได้เส้นด้ายที่มีขนาด และ คุณสมบัติตามที่ต้องการ

เส้นด้ายที่ผ่านกระบวนการยืดแล้วจะผ่านสู่เครื่องกรอเส้นด้าย (Winder) โดยกรอเก็บเข้าแกนเหล็ก จนได้ขนาดที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในแผนกทอต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมเพือตรวจสอบคุณภาพคอยดูแลตรวจสอบวัด น้ำหนัก ความแข็งแรง ความสามารถรับแรง ความยืดหยุ่น และความคงทนของเส้นด้าย ด้วยเครื่องวัดที่ทันสมัยตลอดเวลา
โรงงานผลิตกระสอบ ถุงปุ๋ย กระสอบข้าวสาร กระสอบกราเวียร์
ขั้นตอนที่ 3

ทอกลมขึ้นรูปกระสอบ

เส้นด้ายที่ได้จากเครื่องเป่ามาแล้ว จะถูกแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ด้ายยืนและด้ายพุ่ง ด้ายยืนจะถูกจัดวางไว้ที่คิวปักหลอดด้าย ส่วนด้ายพุ่งจะถูกนำเข้ากระสวยภายในเครื่องทอ จากนั้นเครื่องทอจะทำการทักทอ เส้นด้ายสลับกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาเป็น ม้วนผ้ากระสอบ ซึ่งจะถูกกรอเก็บเข้าม้วนผ้า เครื่องทอจะมีการคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเส้นยืนหรือเส้นพุ่งหมด เซ็นเซอร์ที่เครื่องจะหยุดการทำงานทันที เพื่อให้แน่ใจว่ากระสอบจะไม่มีรอยรั่ว
เครื่องทอกระสอบพลาสติก ถุงปุ๋ย กระสอบข้าวสาร
ขั้นตอนที่ 4

พิมพ์บนกระสอบ

การพิมพ์กระสอบหากลูกค้าต้องการพิมพ์ลาย เครื่องหมายการค้า โลโก้ และอักษรคำอธิบายบนกระสอบ ซึ่งในปัจจุบันแบ่งการพิมพ์กระสอบออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พิมพ์เฟล็กโซ่และกราเวียร์ โดย แบบเฟล็กโซ่ คือการพิมพ์โดยพิมพ์ลงบนกระสอบโดยตรง ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมาตรฐาน ซึ่งเครื่องสามารถพิมพ์กระสอบได้พร้อมกันทั้ง 2 หน้า และพิมพ์ได้สูงสุดถึง 10 สี ภายในครั้งเดียว หรือ พิมพ์แบบกราเวียร์ คือการพิมพ์ลงบนฟิลม์ BOPP ก่อนจะนำมาเคลือบกับกระสอบ เพื่อให้กระสอบมีลวดลายสวยงาม ด้วยภาพเสมือนจริงมากขึ้น โดยเครื่องพิมพ์กราเวียร์ ซึ่งจะสามารถเลือกสีได้สูงสุด 8 สี พร้อมกันทั้ง 2 หน้า เช่นเดียวกัน
กระสอบเฟล็กโซ่ กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ Flexo woven bag
ขั้นตอนที่ 5

เคลือบลามิเนต

หากลูกค้าต้องการกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติป้องกันความชื้นและอากาศ ซึมผ่านเข้าไปในกระสอบ ก็จะนำม้วนผ้าเคลือบลามิเนตทั้งสองด้าน ด้วยพลาสติกพีพีอีกชั้นนึงด้วยเครื่องเคลือบลามิเนตที่ทันสมัย หรือ สำหรับกระสอบกราเวียร์ ที่ต้องนำฟิลม์ BOPP จากการพิมพ์กราเวียร์มาเคลือบบนกระสอบ เพื่อให้มีลวดลายที่สวยงามตามที่ต้องการ และฟิลม์ยังช่วยเพิ่มคุณสมบัติป้องกันความชื้นและอากาศได้ดียิ่งขึ้นด้วย
เคลือบลามิเนตกระสอบกราเวียร์
ขั้นตอนที่ 6

ตัดและเย็บก้นกระสอบ

ม้วนผ้ากระสอบที่ผ่านการเคลือบและพิมพ์แล้วจะถูกนำเข้าเครื่องตัดตามความยาวของกระสอบที่ต้องการแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าลูกค้าต้องการกระสอบจีบ/บิดข้าง ก็จะถูกเข้าเครื่องจีบและบิดข้างแระสอบก่อนนำไปตัดและเย็บ ซึ่งกระสอบจะถูกตัดด้วยเส้นลวดหรือมีดที่มีความร้อนและความคมสูง ผ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องเย็บจักรอัตโนมัติเพื่อเย็บก้น ด้วยด้ายที่มีความเหนียวพิเศษ และพร้อมที่จะถูกบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป
ตัดและเย็บกระสอบ

กระสอบพลาสติกทุกชนิด

กระสอบพลาสติก ถุงปุ๋ย กระสอบข้าวสาร กระสอบหูหิ้ว
กระสอบพลาสติกสาน
กระสอบพลาสติกสานสำหรับสินเค้าทั่วไป สามารถเพิ่มหูหิ้ว/หูเจาะ จีบ/บิดข้าง หรือถุงในเพิ่มได้ตามต้องการ
กระสอบเคลือบลามิเนต กระสอบเคลือบ
กระสอบเคลือบลามิเนต
กระสอบเคลือบลามิเนต สำหรับลดการซึมผ่านของอากาศและความชื้น เพื่อรักษาคุณสมบัติของสินค้าภายใน เช่น กระสอบข้าว ถุงปุ๋ย เป็นต้น
กระสอบกราเวียร์ กระสอบเคลือบฟิลม์ กระสอบเคลือบBOPP
กระสอบกราเวียร์
กระสอบกราเวียร์ เพื่อเพิ่มความสวยงามและสีสันของกระสอบให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
กระเป๋ากระสอบ กระเป๋ากระสอบกราเวียร์
กระเป๋ากระสอบ
กระเป๋ากระสอบ สำหรับบรรจุของหนักได้ดี มีความแข็งแรง ทนทาน ใช้ได้นาน